Follow Exeger

Annual General Meeting 2019

News   •   May 10, 2019 10:41 CEST

Kallelse till bolagsstämma.

Aktieägarna i Exeger Sweden AB (publ) kallas härmed till bolagsstämma måndag den 10 juni 2019 klockan 17.00 i KTH Campus Hörsal F2, Lindstedtsvägen 26, våningsplan 2, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken per måndagen den 3 juni 2019
    (avstämningsdagen), och
  • dels anmäla sig till Exeger Sweden AB (publ) på e-postadress joakim.svedin@exeger.com senast måndagen
    den 3 juni 2019.

Attached Files

PDF document