Skip to content

Press release -

NLAB SOLAR säkrar finansiering av Sveriges första fabrik för tillverkning av tredje generationens solceller

NLAB Solar får ytterligare 18 miljoner kronor i finansiering från industripartnern Fasadglas Bäcklin AB, den största glasfasadaktören i Skandinavien. Partnerskapet och finansieringens syfte är att accelerera NLAB Solars produktutveckling och minska tiden till marknad.

Samarbetet mellan Fasadglas och NLAB Solar är ett viktigt steg mot integrering av energialstrande fasader i Sverige och därmed ett stort steg mot ekologiskt hållbara och självförsörjande byggnader. NLAB får genom sitt partnerskap med Fasadglas tillgång till unik kunskap om marknaden samt tillgång till distribution, installation och försäljning för att kommersialisera sitt prioriterade affärsområde: fasad- och byggnadsintegrerade solceller, mer känt som BIPV (Building Integrated Photovoltaics).

”Fasadglas är vår kund och att de investerar i vår utveckling är det ultimata beviset för att vi är på rätt spår. Nu har vi inte bara en produkt. Vi har en välkänd distributör med stor erfarenhet av energiinstallationer med solceller och en marknad till produkten redan från start”, säger Giovanni Fili, VD NLAB Solar

NLAB Solar kommer använda investeringen till att bygga en av världens första fabriker för tredje generationens solceller i Stockholm. Tredje generationens solceller eller DSC (Dye Sensitised Solar Cells) som de kallas bygger på naturlig kemi. Precis som klorofyll omvandlar solljus till energi och ger växter liv så använder NLAB solar infärgad titandioxid som omvandlar solljuset till grön el. Genom att använda en unik patenterad fotonisk kristall i transparenta DSC ökar NLAB Solar dessutom omvandlingen av solljusenergi till elektrisk energi som vilket ökar verkningsgraden med upp till 37% i jämförelse med deras konkurrenter.

Fasadglas är ett av Sveriges äldsta familjeföretag med 97 års erfarenhet från glasbranschen, vi har en stark tradition och siktar alltid mot att ligga i teknikens och miljöns framkant. Vi tog ett strategiskt beslut att satsa på solceller för ett par år sedan och NLAB Solar med sin kompetenta ledning och sina unika patent för fönsterintegration passar oss perfekt, vi kommer kunna bidra med mycket kunskap kring produkt och marknad, säger Jan Lindholm VD Fasadglas Bäcklin AB

Den ökade omvandlingsgraden gör att solcellerna fungerar bra bättre även under dåliga, indirekta ljusförhållanden eller till och med inomhus. Vilket gör att hela fasader på höghus i urbana områden går att använda som energikällor trots att ljuset är diffust eller indirekt. Målet är att en kvadratmeter solcellsfasad ska försörja en kvadratmeter kontorsyta med el. NLAB Solars solceller estimeras i slutändan kosta ca 20% av vad traditionella kiselbaserade solceller kostar att tillverka idag. En egenskap som gör produkten mycket eftertraktad av glasmarknaden är att solcellerna går att få genomskinliga och i olika kulörer vilket gör att de kan ersätta solfilm i byggnader i varma länder. Glasmarknaden för NLAB  Solar beräknas globalt till över tre miljarder kvadratmeter per år.

Tredje generationens solceller (DSC) uppfanns ursprungligen av den legendariske Professor Michael Grätzel i Schweiz.

Det glädjer mig oerhört att se NLAB Solars utveckling, ett starkt management och stort teknologiskt kunnande tillsammans med detta industriella partnerskap kortar tiden till marknaden avsevärt. Hela DSC branschen står inför ett genombrott och tillsammans med den här nya partnern står NLAB Solar väl rustade och kan växa snabbt”, säger Professor Michael Grätzel, grundare av DSC och vinnare av Milleniumpriset 2010.

För mer information kontakta:

Giovanni Fili, VD NLAB Solar

Telefon:  +46 735 300 000

giovanni@nlabsolar.com

Om NLAB Solar:

NLAB Solar grundades år 2008 som ett dotterbolag till materialutvecklingsbolaget Nanologica. NLAB Solar var tidigare år är ett av de mest uppmärksammade bolagen på Stockholm Clean Tech Venture day och samarbetar med Vinnova och EU samt har en strategisk allians med Ytkemiska Institutet. För mer information om NLAB Solar: www.nlabsolar.com

Subjects

Tags


Exeger manufactures the world’s best light-harvesting materials. It seamlessly enhances any product in both natural and artificial light. Exeger’s vision is of a better world where any surface can be power generating through ambient light. The company’s goal is to change the perception of available energy by integrating self-power into everyday devices, the brighter the better. Effortless and endless energy will drive global change into a new age of innovation and sustainability. Read more at exeger.compowerfoyle.com

Press contacts

Karin Carlström

Press contact Brand & Communications Manager +46 703582911