Skip to content
NLAB Solar bygger Sveriges första fabrik för tillverkning av tredje generationens solceller

Press release -

NLAB Solar bygger Sveriges första fabrik för tillverkning av tredje generationens solceller

NLAB Solar erhåller 17,3 miljoner kronor i finansiering från Europeiska kommissionen för att bygga den första pilotfabriken för tillverkning av tredje generations solceller i Sverige. Finansieringen ges inom ramen för EU programmet LIFE+.

NLAB Solar skall för pengarna bygga en pilotfabrik för tillverkning av Dye Sensitised Solar Cells (DSC), mer kända som Grätzelceller eller tredje generationens solceller. DSC kan liknas vid en artificiell fotosyntes med ett färgämne som fångar upp solljus. De har tack vare sin unika uppbyggnad och funktionssätt en mängd fördelar jämfört med andra solcellsteknologier.

Pilotfabriken byggs under 2010-2011 i Stockholm för en total investering av 40 miljoner kronor. Bolaget planerar att nyanställa femton personer det närmaste året för att kommersialisera sitt prioriterade affärsområde: fasad- och byggnadsintegrerade solceller, mer känt som BIPV (Building Integrated Photovoltaics).

“Genom etableringen av pilotfabriken här i Stockholm tar vi ett stort steg mot kommersialisering av tredje generationens solceller. Vi har målsättningen att en kvadratmeter solcell fasad skall försörja en kvadratmeter kontor och vi vill börja här i Sverige”, säger VD Giovanni Fili,

Genom att använda en patenterad fotonisk kristall i DSC ökar NLAB Solar omvandlingen av solljusenergi till elektrisk energi. Den ökade omvandlingsgraden gör att solcellerna fungerar ännu bättre vid indirekt ljus, och diffust ljus. NLABa Solars innovation möjliggör därmed bland annat användning av transparenta solcellspaneler för strömförsörjning på tak och fasader i urbana områden. Kommersialiseringen av bolagets teknologi har en betydelsefull roll för utvecklingen mot ekologiskt hållbara och självförsörjande byggnader.

För mer information kontakta:

Giovanni Fili, VD NLAB Solar

Telefon:  +46 735 300 000

giovanni@nlabsolar.com

Om NLAB Solar:

NLAB Solar grundades år 2008 som ett dotterbolag till materialutvecklingsbolaget Nanologica. Bolaget omsätter preliminärt under 2010 ca 7MSEK och har sju anställda i Stockholm. NLAB Solar var tidigare år är ett av de mest uppmärksammade bolagen på Stockholm Clean Tech Venture day och samarbetar med Vinnova samt har en strategisk allians med Ytkemiska Institutet. NLAB Solar finansierades i december 2008 av Vinnova med 8.5 miljoner för utveckling av sin unika fotoniska kristall till DSC.

För mer information om NLAB Solar: www.nlabsolar.com

Om LIFE+:

LIFE+ är ett EU program som ger stöd bland annat till demonstration av nya teknologier. LIFE+ administreras i Sverige av Naturvårdsverket.

För mer information om LIFE+ http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

BILD: Svanen Gävle. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor och POM Arch.

Subjects

Tags


NLAB Solar grundades år 2008 som ett dotterbolag till materialutvecklingsbolaget Nanologica. Bolaget omsätter preliminärt under 2010 ca 7MSEK och har sju anställda i Stockholm. NLAB Solar var tidigare år är ett av de mest uppmärksammade bolagen på Stockholm Clean Tech Venture day och samarbetar med Vinnova samt har en strategisk allians med Ytkemiska Institutet. NLAB Solar finansierades i december 2008 av Vinnova med 8.5 miljoner för utveckling av sin unika fotoniska kristall till DSC.För mer information om NLAB Solar: www.nlabsolar.com

Press contacts

Karin Carlström

Press contact Brand & Communications Manager +46 703582911