Skip to content

Press release -

NLAB SOLAR finansieras med 3.8 miljoner kronor av Energimyndigheten

NLAB Solar får ytterligare 3.8 miljoner kronor i finansiering från statens Energimyndighet som sorterar under Näringsdepartementet. Finansieringen från Energimyndigheten kommer användas för att bygga Sveriges första pilotfabrik för tillverkning av tredje generationens solceller, färgsensiterade solceller (DSC).

Energimyndighetens övergripande uppdrag är att verka för att Sveriges energisystem utvecklas till att bli tryggt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Målsättningen med finansieringen av NLAB Solar är att etablera tillverkning av färgsensiterade solceller (DSC) i Sverige för världsmarknaden. Satsningen på NLAB Solar från Energimyndigheten är ett viktigt steg mot integrering av energialstrande fasader och därmed ett stort steg mot ekologiskt hållbara och självförsörjande byggnader.

Jag är stolt över att vi nu kraftsamlar tillsammans med statens Energimyndighet. Det krävs en koordinerad satsning på tredje generationens solceller i Sverige och Norden. För att vi ska lyckas krävs det ett samarbete mellan staten, den främsta akademiska forskningen och näringslivet, vilket vi nu skapat för NLAB Solar”, säger Giovanni Fili, VD NLAB Solar

NLAB Solar kommer använda investeringen till att bygga en av världens första fabriker för tredje generationens solceller i Stockholm i samarbete med den Europeiska kommissionens program Life+ och den industriella partnern Fasadglas Bäcklin, Norra Europas största fasadbolag.

Tredje generationens solceller eller DSC (Dye Sensitised Solar Cells) som de kallas bygger på naturlig kemi. Precis som klorofyll omvandlar solljus till energi och ger växter liv så använder NLAB Solar infärgad titandioxid som omvandlar solljuset till grön el. Genom att använda en unik patenterad fotonisk kristall i transparenta DSC ökar NLAB Solar dessutom omvandlingen av solljusenergi till elektrisk energi vilket ökar verkningsgraden med upp till 37% i jämförelse med deras konkurrenter.

NLAB Solars transparenta DSC gör att hela fasader på höghus i urbana områden går att använda som energikällor trots att ljuset är diffust eller indirekt. Målet är att en kvadratmeter solcellsfasad ska försörja en kvadratmeter kontorsyta med el. NLAB Solars solceller estimeras i slutändan kosta ca 20% av vad traditionella kiselbaserade solceller kostar att tillverka idag. En egenskap som gör produkten mycket eftertraktad av glasmarknaden är att solcellerna går att få genomskinliga och i olika kulörer vilket gör att de kan ersätta solfilm i byggnader i varma länder. Glasmarknaden för NLAB Solar beräknas globalt till över tre miljarder kvadratmeter per år.

För mer information kontakta:

Giovanni Fili, VD NLAB Solar

Telefon:  +46 735 300 000

giovanni@nlabsolar.com

Subjects

Tags


NLAB Solar grundades år 2008 som ett dotterbolag till materialutvecklingsbolaget Nanologica. NLAB Solar var tidigare år är ett av de mest uppmärksammade bolagen på Stockholm Clean Tech Venture day och samarbetar med den industriella partnern Fasadglas Bäcklin, Vinnova och EU kommissionens program LIFE+ samt har en strategisk allians med Ytkemiska Institutet. För mer information om NLAB Solar: www.nlabsolar.com

Press contacts

Karin Carlström

Press contact Brand & Communications Manager +46 703582911