Follow Exeger

Torbjörn Assarsson invald i Exegers styrelse

Press release   •   Apr 25, 2013 14:35 CEST

Torbjörn Assarsson valdes in som ny ledamot i styrelsen vid årsstämman. Torbjörn Assarsson har under många år haft chefsbefattningar inom Electrolux, Volvo och Powercell. Årsstämman beslutade även att bolaget ska byta namn till Exeger Sweden AB från NLAB Solar.

”Vi tar nu steget från utvecklingsbolag till att bli ett industriellt företag. Torbjörn har stor erfarenhet av internationell produktion av både konsument- och industriprodukter, vilket är värdefullt för oss när vi nu tar steget till att producera solceller i industriell skala”, säger styrelsens ordförande Erik Mitteregger.

Namnbytet är i linje med att bolaget tar steget från utvecklingsbolag till industriellt företag. Exeger anspelar på begreppet exergi som är den delen av energin som går att omvandla till mekaniskt arbete med hjälp av en teknisk process.

Exeger uppför för närvarande en anläggning för tillverkning av DSC-solceller med en kapacitet på 20 MW per år, vilket gör den till en av världens största. Produktionen planeras starta under 2014.

Solcellerna är av typen Dye Sensitised Solar Cells (DSC), som också kallas Grätzelceller efter uppfinnaren professor Michael Grätzel. DSC produceras med enkla teknologier och med vanligt förekommande insatsmaterial. Bolaget har egna patenterade lösningar som möjliggör både unik design, god effektivitet och låga totala tillverkningskostnader. Tekniken fungerar även vid svagare ljus och kan därmed generera el både inom- och utomhus. Exeger utvecklar sina solceller för användning i byggnader och konsumentelektronik.

För mer information kontakta:

VD Giovanni Fili, telefon: 0735 300 000 eller e-post: giovanni@nlabsolar.com